آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 47
اعضا: 1
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.03
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.03
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 51
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.09
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: azam
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 100%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: نمونه کارهای سوزندوزی سنتی به همراه توضیح و تشریح (با 28 ارسال , 28 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (4 پاسخ)
قلابدوزی رشت (0 پاسخ)
درویش دوزی یا تفرش دوزی (0 پاسخ)
ابریشم دوزی ( دوخت با ابریشم ) (0 پاسخ)
معرفی هنرهای سنتی استان آذربایجان غربی (0 پاسخ)
رودوزی (0 پاسخ)
دوختهای ترکیبی (0 پاسخ)
شماره دوزي (0 پاسخ)
ستاره دوزي (0 پاسخ)
ممقان دوزي (0 پاسخ)
سکمه دوزی و گل اشرفی دوزی (0 پاسخ)
سوزندوزی بلوچ (0 پاسخ)
زری بافی (0 پاسخ)
هنر بافندگی (0 پاسخ)
قلاب‌دوزي، گل‌دوزي، سكمه‌دوزي و مليله‌دوزي (0 پاسخ)
دوختهای ترکیبی (15,925 بازدید)
هنر بافندگی (10,463 بازدید)
مواد و مصالح رودوزی های سنتی ایرانی (10,448 بازدید)
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (10,168 بازدید)
سکمه دوزی و گل اشرفی دوزی (10,164 بازدید)
شماره دوزي (10,162 بازدید)
سوزن دوزی بلوچ (9,647 بازدید)
رنسانس دوزي (9,436 بازدید)
سوزن دوزی و ملیله دوزی اصفهان (8,893 بازدید)
گوشه دوزی (8,846 بازدید)
ستاره دوزي (8,800 بازدید)
ممقان دوزي (8,655 بازدید)
قلاب دوزي رشت (8,547 بازدید)
ابریشم دوزی ( دوخت با ابریشم ) (8,543 بازدید)
سوزن دوزی ترکمن ها (8,426 بازدید)